Loading...

01 Trần Lâm Tốt - Cảm hứng kết nối những trái Tim [ BAYCOMPETITION 2018 ]

Download video Channel: Bay Competition

“Những nguồn cảm hứng lớn lao nhất lại có xuất phát điểm từ những con người bình dị nhất”

TRẦN LÂM TỐT

SBD: 01

Nhóm: 2

Chủ đề dự thi: Cảm hứng kết nối những trái tim

Đăng ký tham dự đếm Chung kết để tìm xem ai sẽ là Quán Quân BAY 2018

Link đăng ký miễn phí tại: http://bit.ly/CHUNGKETBAYCOMPETITION2018

Loading...
Video Liên Quan
Keyword most popular